Equals

Equals(SingleDecodeType)

Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradSingleDecodeType värde.

public override bool Equals(SingleDecodeType other)
Parameter Typ Beskrivning
other SingleDecodeType EnSingleDecodeType värde att jämföra med det här fallet.

Returvärde

Sann om obj har samma värde som denna instans; annat, falsk.

Se även


Equals(object)

Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradSingleDecodeType värde.

public override bool Equals(object obj)
Parameter Typ Beskrivning
obj Object Ett System.Object-värde att jämföra med denna instans.

Returvärde

Sann om obj har samma värde som denna instans; annat, falsk.

Se även