GetString

GetString()

Konverterar instansen av SingleDecodeType till dess motsvarande strängrepresentation. Strängformatet är: “Index:-1; Namn: Inget”.

public string GetString()

Returvärde

En sträng som representerar det fullständiga värdet för den enskilda avkodningstypen

Se även


GetString(SingleDecodeType)

Konverterar instansen av SingleDecodeType till dess motsvarande strängrepresentation. Strängformatet är: “Index:-1; Namn: Inget”.

public static string GetString(SingleDecodeType instance)
Parameter Typ Beskrivning
instance SingleDecodeType SingleDecodeType-instansen som ska konverteras

Returvärde

En sträng som representerar det fullständiga värdet för den givna enstaka avkodningstypen

Se även