Parse

SingleDecodeType.Parse method

Konverterar strängrepresentationen av namnet på en SingleDecodeType till dess instans.

public static SingleDecodeType Parse(string stringDecodeType)
Parameter Typ Beskrivning
stringDecodeType String En sträng som innehåller namnet på en SingleDecodeType som ska konverteras.

Returvärde

förekomsten av , om konverteringen lyckades; annars kommer den tillbaka.

Se även