Aspose.BarCode.Common

Den BarCode.Common innehåller vanliga funktioner och hjälpverktyg för att upprätthålla huvudfunktionaliteten.

Klasser

Klass Beskrivning
ProcessorSettings Processorinställningar gör det möjligt att känna igen streckkoder med flertrådig ökning av prestanda