MaxAdditionalAllowedThreads

ProcessorSettings.MaxAdditionalAllowedThreads property

Ange det maximala antalet ytterligare trådar för att köra kod parallellt

public int MaxAdditionalAllowedThreads { get; set; }

Exempel

[C#]
BarCodeReader.ProcessorSettings.MaxAdditionalAllowedThreads = Environment.ProcessorCount * 2;
[VB.NET]
BarCodeReader.ProcessorSettings.MaxAdditionalAllowedThreads = Environment.ProcessorCount * 2

Se även