Aspose.BarCode.ComplexBarcode

Den Aspose.BarCode.ComplexBarcode som innehåller allmänna klasser för implementering av komplexa streckkodsgenereringsfunktioner.

Klasser

Klass Beskrivning
Address Adress till borgenären eller gäldenären.
AlternativeScheme Instruktioner för alternativt betalningssystem
ComplexBarcodeGenerator ComplexBarcodeGenerator för generering av komplexa streckkodsbilder (t.ex. SwissQR) i backend.
ComplexCodetextReader ComplexCodetextReader avkodar kodtext till angiven komplex streckkodstyp.
Mailmark2DCodetext Klass för kodning och avkodning av texten inbäddad i Royal Mail 2D Mailmark-koden.
MailmarkCodetext Klass för kodning och avkodning av texten inbäddad i Royal Mailmark-koden med fyra tillstånd.
SwissQRBill SwissQR fakturadata
SwissQRCodetext Klass för kodning och avkodning av texten inbäddad i SwissQR-koden.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IComplexCodetext Gränssnitt för komplex kodtext som används med ComplexBarcodeGenerator.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
AddressType Adresstyp
Mailmark2DType 2D Mailmark Type definierar storleken på Data Matrix streckkod