Aspose.BarCode.ComplexBarcode

Den Aspose.BarCode.ComplexBarcode som innehåller allmänna klasser för implementering av komplexa streckkodsgenereringsfunktioner.

Klasser

KlassBeskrivning
AddressAdress till borgenären eller gäldenären.
AlternativeSchemeInstruktioner för alternativt betalningssystem
ComplexBarcodeGeneratorComplexBarcodeGenerator för generering av komplexa streckkodsbilder (t.ex. SwissQR) i backend.
ComplexCodetextReaderComplexCodetextReader avkodar kodtext till angiven komplex streckkodstyp.
Mailmark2DCodetextKlass för kodning och avkodning av texten inbäddad i Royal Mail 2D Mailmark-koden.
MailmarkCodetextKlass för kodning och avkodning av texten inbäddad i Royal Mailmark-koden med fyra tillstånd.
SwissQRBillSwissQR fakturadata
SwissQRCodetextKlass för kodning och avkodning av texten inbäddad i SwissQR-koden.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IComplexCodetextGränssnitt för komplex kodtext som används med ComplexBarcodeGenerator.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
AddressTypeAdresstyp
Mailmark2DType2D Mailmark Type definierar storleken på Data Matrix streckkod