AddressLine2

Address.AddressLine2 property

Hämtar eller ställer in adressraden 2.

Adressrad 2 innehåller postnummer och stad.

Om du ställer in det här fältet ställs adresstypen in påCombinedElements om det inte redan är Structured , i så fall blir detConflicting .

Detta fält används endast för kombinerade elementadresser. För denna typ är det obligatoriskt.

public string AddressLine2 { get; set; }

Fastighetsvärde

Adressrad 2.

Se även