Equals

Equals(object)

Bestämmer om det angivna objektet är lika med det aktuella objektet.

public override bool Equals(object obj)
Parameter Typ Beskrivning
obj Object Objektet som ska jämföras med det aktuella objektet.

Returvärde

Sann om det angivna objektet är lika med det aktuella objektet; annat,falsk.

Se även


Equals(Address)

Bestämmer om den angivna adressen är lika med den aktuella adressen.

public bool Equals(Address other)
Parameter Typ Beskrivning
other Address Adressen som ska jämföras med den aktuella adressen.

Returvärde

Sann om det angivna objektet är lika med det aktuella objektet; annat,falsk.

Se även