HouseNo

Address.HouseNo property

Hämtar eller ställer in husnumret.

Om du ställer in det här fältet ställs adresstypen in påStructured om det inte redan är CombinedElements , i så fall blir detConflicting .

Detta fält används endast för strukturerade adresser och är valfritt.

public string HouseNo { get; set; }

Fastighetsvärde

Husnumret.

Se även