Name

Address.Name property

Hämtar eller anger namnet, antingen för- och efternamnet på en fysisk person eller företagsnamnet på en juridisk person.

public string Name { get; set; }

Fastighetsvärde

Namnet.

Se även