Street

Address.Street property

Får eller sätter gatan.

Gatan måste anges utan husnummer.

Om du ställer in det här fältet ställs adresstypen in påStructured om det inte redan är CombinedElements , i så fall blir detConflicting .

Detta fält används endast för strukturerade adresser och är valfritt.

public string Street { get; set; }

Fastighetsvärde

Gatan.

Se även