Town

Address.Town property

Hämtar eller ställer in staden eller staden.

Om du ställer in det här fältet ställs adresstypen in påStructured om det inte redan är CombinedElements , i så fall blir detConflicting .

Detta fält används endast för strukturerade adresser. För denna typ är det obligatoriskt.

public string Town { get; set; }

Fastighetsvärde

Staden eller staden.

Se även