Type

Address.Type property

Hämtar adresstypen.

Adresstypen ställs in automatiskt genom att antingen ställa in gatu-/husnummer eller adressrad 1 och 2. Innan du ställer in fälten är adresstypenObestämd . Om fält av båda typerna är inställda blir adresstypenMotstridig .

public AddressType Type { get; }

Fastighetsvärde

Adresstypen.

Se även