AlternativeScheme

AlternativeScheme class

Instruktioner för alternativt betalningssystem

public sealed class AlternativeScheme : IEquatable<AlternativeScheme>

Konstruktörer

namn Beskrivning
AlternativeScheme() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Instruction { get; set; } Får betalningsinstruktionen för en given räkning.

Metoder

namn Beskrivning
Equals(AlternativeScheme) Bestämmer om det angivna alternativa schemat är lika med det aktuella alternativa schemat.
override Equals(object) Bestämmer om det angivna objektet är lika med det aktuella objektet.
override GetHashCode() Hämtar hashkoden för den här instansen.

Se även