Instruction

AlternativeScheme.Instruction property

Får betalningsinstruktionen för en given räkning.

Instruktionen består av en tvåbokstavsförkortning för schemat, en separator characters och en sekvens av parametrar (separerade med tecknet vid index 2).

public string Instruction { get; set; }

Fastighetsvärde

Betalningsinstruktionen.

Se även