ComplexBarcodeGenerator

ComplexBarcodeGenerator class

ComplexBarcodeGenerator för generering av komplexa streckkodsbilder (t.ex. SwissQR) i backend.

public sealed class ComplexBarcodeGenerator : Component

Konstruktörer

namnBeskrivning
ComplexBarcodeGenerator(IComplexCodetext)Skapar en instans av ComplexBarcodeGenerator.

Egenskaper

namnBeskrivning
Parameters { get; }Generationsparametrar.

Metoder

namnBeskrivning
GenerateBarCodeImage()Genererar komplex streckkodsbild under nuvarande inställningar.
Save(string)Genererar och sparar komplex streckkodsbild under nuvarande inställningar.
Save(Stream, BarCodeImageFormat)Genererar och sparar komplex streckkodsbild under nuvarande inställningar.
Save(string, BarCodeImageFormat)Genererar och sparar komplex streckkodsbild under nuvarande inställningar.

Exempel

Detta exempel visar hur man skapar och sparar en SwissQR-bild.

[C#]
  var swissQRCodetext = new SwissQRCodetext();
  swissQRCodetext.Bill.Account = "Account";
  swissQRCodetext.Bill.BillInformation = "BillInformation";
  // init resten av fälten
  using (var cg = new ComplexBarcodeGenerator(swissQRCodetext))
  {
    var res = cg.GenerateBarCodeImage();
  }

Se även