GenerateBarCodeImage

ComplexBarcodeGenerator.GenerateBarCodeImage method

Genererar komplex streckkodsbild under nuvarande inställningar.

public Bitmap GenerateBarCodeImage()

Returvärde

Streckkodsbild. SerBitmap.

Se även