Save

Save(Stream, BarCodeImageFormat)

Genererar och sparar komplex streckkodsbild under nuvarande inställningar.

public void Save(Stream stream, BarCodeImageFormat format)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Output System.IO.Stream.
format BarCodeImageFormat Anger filformatet för utdatabilden.

Se även


Save(string, BarCodeImageFormat)

Genererar och sparar komplex streckkodsbild under nuvarande inställningar.

public void Save(string filename, BarCodeImageFormat format)
Parameter Typ Beskrivning
filename String Sökväg att spara till.
format BarCodeImageFormat Anger filformatet för utdatabilden.

Se även


Save(string)

Genererar och sparar komplex streckkodsbild under nuvarande inställningar.

public void Save(string filename)
Parameter Typ Beskrivning
filename String Sökväg att spara till.

Se även