Save

Save(Stream, BarCodeImageFormat)

Genererar och sparar komplex streckkodsbild under nuvarande inställningar.

public void Save(Stream stream, BarCodeImageFormat format)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamOutput System.IO.Stream.
formatBarCodeImageFormatAnger filformatet för utdatabilden.

Se även


Save(string, BarCodeImageFormat)

Genererar och sparar komplex streckkodsbild under nuvarande inställningar.

public void Save(string filename, BarCodeImageFormat format)
ParameterTypBeskrivning
filenameStringSökväg att spara till.
formatBarCodeImageFormatAnger filformatet för utdatabilden.

Se även


Save(string)

Genererar och sparar komplex streckkodsbild under nuvarande inställningar.

public void Save(string filename)
ParameterTypBeskrivning
filenameStringSökväg att spara till.

Se även