ComplexCodetextReader

ComplexCodetextReader class

ComplexCodetextReader avkodar kodtext till angiven komplex streckkodstyp.

public sealed class ComplexCodetextReader

Metoder

namnBeskrivning
static TryDecodeMailmark(string)Avkodar postmärkes streckkod C och L kodtext.
static TryDecodeMailmark2D(string)Avkodar Royal Mail Mailmark 2D-kodtext.
static TryDecodeSwissQR(string)Avkodar SwissQR-kodtext.

Exempel

Detta exempel visar hur man känner igen och avkodar SwissQR-bild.

[C#]
  using (var cr = new BarCodeReader("SwissQRCodetext.png", DecodeType.QR))
  {
    cr.Read();
    SwissQRCodetext result = ComplexCodetextReader.TryDecodeSwissQR(cr.GetCodeText());
  }

Se även