Mailmark2DCodetext

Mailmark2DCodetext class

Klass för kodning och avkodning av texten inbäddad i Royal Mail 2D Mailmark-koden.

public sealed class Mailmark2DCodetext : IComplexCodetext

Konstruktörer

namnBeskrivning
Mailmark2DCodetext()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Class { get; set; }Identifierar objektets klass.
CustomerContent { get; set; }Valfritt utrymme för användning av kunden.
CustomerContentEncodeMode { get; set; }Kodningsläge för Datamatrix streckkod. Standardvärde: DataMatrixEncodeMode.C40.
DataMatrixType { get; set; }2D Mailmark Type definierar storleken på Data Matrix streckkoden.
DestinationPostCodeAndDPS { get; set; }Innehåller postnumret för leveransadressen med DPS Om inlandet innehåller postnumret/DP följande antal tecken. Område (1 eller 2 tecken) Distrikt(1 eller 2 tecken) Sektor(1 tecken) Enhet(2 tecken) DPS (2 tecken). Postnumret och DPS måste överensstämma med ett giltigt PAF®-format.
InformationTypeID { get; set; }Identifierar Royal Mail Mailmarks streckkodsnyttolast för varje produkttyp.
ItemID { get; set; }Identifierar den unika artikeln inom Supply Chain ID. Varje Mailmark streckkod krävs för att bära ett ID så att den kan identifieras unikt i minst 90 dagar. Maxvärde: 99999999.
ReturnToSenderPostCode { get; set; }Innehåller postkoden för retur till avsändaren men ingen DPS. Datorn (utan DPS) måste överensstämma med ett PAF®-format.
RTSFlag { get; set; }Flagga som indikerar vilken nivå av tjänsten Return to Sender som begärs.
SupplyChainID { get; set; }Identifierar den unika grupp kunder som är involverade i utskicket. Maxvärde: 9999999.
UPUCountryID { get; set; }Identifierar UPU-lands-ID. Maxlängd: 4 tecken.
VersionID { get; set; }Identifierar streckkodsversionen som relevant för varje informationstyp-ID.

Metoder

namnBeskrivning
GetBarcodeType()Får streckkodstyp.
GetConstructedCodetext()Konstruera kodtext från Mailmark-data.
InitFromString(string)Initierar postmärkesdata från konstruerad kodtext.

Se även