DestinationPostCodeAndDPS

Mailmark2DCodetext.DestinationPostCodeAndDPS property

Innehåller postnumret för leveransadressen med DPS Om inlandet innehåller postnumret/DP följande antal tecken. Område (1 eller 2 tecken) Distrikt(1 eller 2 tecken) Sektor(1 tecken) Enhet(2 tecken) DPS (2 tecken). Postnumret och DPS måste överensstämma med ett giltigt PAF®-format.

public string DestinationPostCodeAndDPS { get; set; }

Se även