InformationTypeID

Mailmark2DCodetext.InformationTypeID property

Identifierar Royal Mail Mailmarks streckkodsnyttolast för varje produkttyp.

public string InformationTypeID { get; set; }

Anmärkningar

Giltiga värden:

“0” - Inrikes sorterade & osorterade

“A” - Onlineporto

“B” - Frankering

“C” - Konsolidering

Se även