InitFromString

Mailmark2DCodetext.InitFromString method

Initierar postmärkesdata från konstruerad kodtext.

public void InitFromString(string constructedCodetext)
ParameterTypBeskrivning
constructedCodetextStringKonstruerad kodtext.

Se även