ReturnToSenderPostCode

Mailmark2DCodetext.ReturnToSenderPostCode property

Innehåller postkoden för retur till avsändaren men ingen DPS. Datorn (utan DPS) måste överensstämma med ett PAF®-format.

public string ReturnToSenderPostCode { get; set; }

Se även