RTSFlag

Mailmark2DCodetext.RTSFlag property

Flagga som indikerar vilken nivå av tjänsten Return to Sender som begärs.

public string RTSFlag { get; set; }

Se även