SupplyChainID

Mailmark2DCodetext.SupplyChainID property

Identifierar den unika grupp kunder som är involverade i utskicket. Maxvärde: 9999999.

public int SupplyChainID { get; set; }

Se även