VersionID

Mailmark2DCodetext.VersionID property

Identifierar streckkodsversionen som relevant för varje informationstyp-ID.

public string VersionID { get; set; }

Anmärkningar

Giltiga värden:

För närvarande “1”.

“0” & “2” till “9” och “A” till “Z” reserverade reserverade för potentiell framtida användning.

Se även