Mailmark2DType

Mailmark2DType enumeration

2D Mailmark Type definierar storleken på Data Matrix streckkod

public enum Mailmark2DType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Auto 0 Autobestäm
Type_7 1 24 x 24 moduler
Type_9 2 32 x 32 moduler
Type_29 3 16 x 48 moduler

Se även