MailmarkCodetext

MailmarkCodetext class

Klass för kodning och avkodning av texten inbäddad i Royal Mailmark-koden med fyra tillstånd.

public sealed class MailmarkCodetext : IComplexCodetext

Konstruktörer

namn Beskrivning
MailmarkCodetext() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Class { get; set; } “0” - Null eller Test “1” - 1C (Retail) “2” - 2C (Retail) “3” - 3C (Retail) “4” - Premium (RetailPublishing Mail) (för potentiell framtida användning) “5” - Deferred (Retail) “6” - Air (Retail) (för potentiell framtida användning) “7” - Surface (Retail) (för potentiell framtida användning) “8” - Premium (nätverksåtkomst) “9” - Standard (nätverksåtkomst)
DestinationPostCodePlusDPS { get; set; } PC:n och DP måste överensstämma med ett PAF-format. Nio teckensträng som anger internationell “XY11 " (observera de 5 efterföljande mellanslagen) eller ett mönster med tecken som anger en inhemsk sorteringskod. En inhemsk sorteringskod består av ett utgående postnummer ett inåtriktat postnummer och ett leveranspunktssuffix.
Format { get; set; } “0” – Null eller Test “1” – Letter “2” – Large Letter
ItemID { get; set; } Maximalt värde är 99999999.
SupplychainID { get; set; } Maximala värden är 99 för streckkod C och 999999 för streckkod L.
VersionID { get; set; } För närvarande “1” – För postmärkesstreckkod (0 och 2 till 9 och reservdelar från A till Ö för framtida bruk)

Metoder

namn Beskrivning
GetBarcodeType() Får streckkodstyp.
GetConstructedCodetext() Konstruera kodtext från Mailmark-data.
InitFromString(string) Initierar postmärkesdata från konstruerad kodtext.

Se även