Class

MailmarkCodetext.Class property

“0” - Null eller Test “1” - 1C (Retail) “2” - 2C (Retail) “3” - 3C (Retail) “4” - Premium (RetailPublishing Mail) (för potentiell framtida användning) “5” - Deferred (Retail) “6” - Air (Retail) (för potentiell framtida användning) “7” - Surface (Retail) (för potentiell framtida användning) “8” - Premium (nätverksåtkomst) “9” - Standard (nätverksåtkomst)

public string Class { get; set; }

Se även