DestinationPostCodePlusDPS

MailmarkCodetext.DestinationPostCodePlusDPS property

PC:n och DP måste överensstämma med ett PAF-format. Nio teckensträng som anger internationell “XY11 " (observera de 5 efterföljande mellanslagen) eller ett mönster med tecken som anger en inhemsk sorteringskod. En inhemsk sorteringskod består av ett utgående postnummer ett inåtriktat postnummer och ett leveranspunktssuffix.

public string DestinationPostCodePlusDPS { get; set; }

Se även