GetConstructedCodetext

MailmarkCodetext.GetConstructedCodetext method

Konstruera kodtext från Mailmark-data.

public string GetConstructedCodetext()

Returvärde

Konstruerad kodtext

Se även