ItemID

MailmarkCodetext.ItemID property

Maximalt värde är 99999999.

public int ItemID { get; set; }

Se även