SupplychainID

MailmarkCodetext.SupplychainID property

Maximala värden är 99 för streckkod C och 999999 för streckkod L.

public int SupplychainID { get; set; }

Se även