SwissQRBill.QrBillStandardVersion

SwissQRBill.QrBillStandardVersion enumeration

SwissQR bill standardversion

public enum QrBillStandardVersion

Värderingar

namn Värde Beskrivning
V2_0 0 Version 2.0

Se även