SwissQRBill.QrBillStandardVersion

SwissQRBill.QrBillStandardVersion enumeration

SwissQR bill standardversion

public enum QrBillStandardVersion

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
V2_00Version 2.0

Se även