SwissQRBill

SwissQRBill class

SwissQR fakturadata

public sealed class SwissQRBill : IEquatable<SwissQRBill>

Egenskaper

namnBeskrivning
Account { get; set; }Hämtar eller ställer in borgenärens kontonummer.
AlternativeSchemes { get; set; }Får ellers ställer in alternativa betalningssystem.
Amount { get; set; }Hämtar eller ställer in betalningsbeloppet.
BillInformation { get; set; }Hämtar eller ställer in ytterligare strukturerad fakturainformation.
Creditor { get; set; }Hämtar eller ställer in kreditgivarens adress.
Currency { get; set; }Hämtar eller ställer in betalningsvalutan.
Debtor { get; set; }Hämtar eller ställer in gäldenärsadress.
Reference { get; set; }Hämtar eller ställer in kreditgivarens betalningsreferens.
UnstructuredMessage { get; set; }Hämtar eller ställer in det extra ostrukturerade meddelandet.
Version { get; set; }Hämtar eller ställer in versionen av SwissQR sedelstandarden.

Metoder

namnBeskrivning
CreateAndSetCreditorReference(string)Skapar och ställer in en ISO11649 kreditorreferens från en råsträng genom att prefixera strängen med “RF” och modulo 97 checksumma.
override Equals(object)Bestämmer om det angivna objektet är lika med det aktuella objektet.
Equals(SwissQRBill)Avgör om den angivna räkningen är lika med den aktuella räkningen.
override GetHashCode()Hämtar hashkoden för den här instansen.

Andra medlemmar

namnBeskrivning
enum QrBillStandardVersionSwissQR bill standardversion

Se även