CreateAndSetCreditorReference

SwissQRBill.CreateAndSetCreditorReference method

Skapar och ställer in en ISO11649 kreditorreferens från en råsträng genom att prefixera strängen med “RF” och modulo 97 checksumma.

Mellanslag tas bort från referensen

public void CreateAndSetCreditorReference(string rawReference)
ParameterTypBeskrivning
rawReferenceStringDen råa referensen.

Undantag

undantagskick
ArgumentExceptionrawReference Innehåller ogiltiga tecken.

Se även