Currency

SwissQRBill.Currency property

Hämtar eller ställer in betalningsvalutan.

Giltiga värden är “CHF” och “EUR”.

public string Currency { get; set; }

Fastighetsvärde

Betalningsvalutan.

Se även