Debtor

SwissQRBill.Debtor property

Hämtar eller ställer in gäldenärsadress.

Gäldenären är valfri. Om det utelämnas, ställer båda in detta fält till null eller ange en adress med allanull eller tomma värden är ok.

public Address Debtor { get; set; }

Fastighetsvärde

Gäldenärens adress.

Se även