GetHashCode

SwissQRBill.GetHashCode method

Hämtar hashkoden för den här instansen.

public override int GetHashCode()

Returvärde

En hash-kod för det aktuella objektet.

Se även