UnstructuredMessage

SwissQRBill.UnstructuredMessage property

Hämtar eller ställer in det extra ostrukturerade meddelandet.

public string UnstructuredMessage { get; set; }

Fastighetsvärde

Det ostrukturerade budskapet.

Se även