SwissQRCodetext

SwissQRCodetext class

Klass för kodning och avkodning av texten inbäddad i SwissQR-koden.

public sealed class SwissQRCodetext : IComplexCodetext

Konstruktörer

namnBeskrivning
SwissQRCodetext()Skapar en instans av SwissQRCodetext.
SwissQRCodetext(SwissQRBill)Skapar en instans av SwissQRCodetext.

Egenskaper

namnBeskrivning
Bill { get; }SwissQR fakturadata

Metoder

namnBeskrivning
GetBarcodeType()Får streckkodstyp.
GetConstructedCodetext()Konstruera kodtext från SwissQR bill data
InitFromString(string)Initierar faktura med konstruerad kodtext.

Se även