SwissQRCodetext

SwissQRCodetext class

Klass för kodning och avkodning av texten inbäddad i SwissQR-koden.

public sealed class SwissQRCodetext : IComplexCodetext

Konstruktörer

namn Beskrivning
SwissQRCodetext() Skapar en instans av SwissQRCodetext.
SwissQRCodetext(SwissQRBill) Skapar en instans av SwissQRCodetext.

Egenskaper

namn Beskrivning
Bill { get; } SwissQR fakturadata

Metoder

namn Beskrivning
GetBarcodeType() Får streckkodstyp.
GetConstructedCodetext() Konstruera kodtext från SwissQR bill data
InitFromString(string) Initierar faktura med konstruerad kodtext.

Se även