InitFromString

SwissQRCodetext.InitFromString method

Initierar faktura med konstruerad kodtext.

public void InitFromString(string constructedCodetext)
Parameter Typ Beskrivning
constructedCodetext String Konstruerad kodtext.

Se även