AustralianPostParameters

AustralianPostParameters class

AustralianPost streckkodsparametrar.

public class AustralianPostParameters

Egenskaper

namn Beskrivning
AustralianPostEncodingTable { get; set; } Tolkningstyp för AustralianPosts kundinformation, standard till CustomerInformationInterpretingType.Other"
AustralianPostShortBarHeight { get; set; } Kort stapels höjd på AustralianPost streckkod.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaAustralianPostParameters .

Se även