AustralianPostParameters

AustralianPostParameters class

AustralianPost streckkodsparametrar.

public class AustralianPostParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
AustralianPostEncodingTable { get; set; }Tolkningstyp för AustralianPosts kundinformation, standard till CustomerInformationInterpretingType.Other"
AustralianPostShortBarHeight { get; set; }Kort stapels höjd på AustralianPost streckkod.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaAustralianPostParameters .

Se även