ToString

AustralianPostParameters.ToString method

Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaAustralianPostParameters .

public override string ToString()

Returvärde

En sträng som representerar dettaAustralianPostParameters.

Se även