AutoSizeMode

AutoSizeMode enumeration

Anger olika typer av automatiska storlekslägen.

public enum AutoSizeMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Automatisk storleksändring är inaktiverad.
Nearest1Ändrar storlek på streckkoden till närmaste lägsta möjliga storlek som anges av egenskaperna BarCodeWidth och BarCodeHeight. Bevarar standardbildförhållandet.
Interpolation2Ändrar storlek på streckkoden till angiven storlek. Storleken kan specificeras av egenskaperna BarCodeWidth och BarCodeHeight. Den genererade streckkoden kan vara ogiltig (ej läsbar) efter skalning.

Se även