AutoSizeMode

AutoSizeMode enumeration

Anger olika typer av automatiska storlekslägen.

public enum AutoSizeMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Automatisk storleksändring är inaktiverad.
Nearest 1 Ändrar storlek på streckkoden till närmaste lägsta möjliga storlek som anges av egenskaperna BarCodeWidth och BarCodeHeight. Bevarar standardbildförhållandet.
Interpolation 2 Ändrar storlek på streckkoden till angiven storlek. Storleken kan specificeras av egenskaperna BarCodeWidth och BarCodeHeight. Den genererade streckkoden kan vara ogiltig (ej läsbar) efter skalning.

Se även