AztecParameters

AztecParameters class

Aztec parametrar.

public class AztecParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
AspectRatio { get; set; }Höjd/bredd-förhållande för 2D streckkodsmodul.
AztecErrorLevel { get; set; }Nivå för felkorrigering av aztekiska typer av streckkoder. Värdet bör vara mellan 5 och 95.
AztecSymbolMode { get; set; }Hämtar eller ställer in ett Aztec-symbolläge. Standardvärde: AztecSymbolMode.Auto.
CodeTextEncoding { get; set; }Hämtar eller ställer in kodningen för kodtext. Standardvärde: UTF-8

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaAztecParameters .

Se även