AztecSymbolMode

AztecSymbolMode enumeration

Anger det aztekiska symbolläget.

public enum AztecSymbolMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Auto0Anger att automatiskt plocka upp den bästa symbolen (Compact eller Full-range) för Aztec. Detta är standardvärdet.
Compact1Anger Compact-symbolen för Aztec. Aztec Compact-symbolen tillåter endast 1, 2, 3 eller 4 lager.
FullRange2Anger Full-range-symbolen för Aztec. Aztec Full-range-symbol tillåter från 1 till 32 lager.
Rune3Anger runsymbolen för Aztec. Aztec runor är en serie små men distinkta maskinläsbara märken. Den tillåter endast siffervärden från 0 till 255.

Exempel

Detta exempel visar hur du ändrar Aztec Symbol-läge och sparar en streckkodsbild.

[C#]
using (Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator generator = new Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator(EncodeTypes.Aztec))
{
  generator.CodeText = "125";
  generator.Parameters.Barcode.Aztec.AztecSymbolMode = AztecSymbolMode.Rune;
  generator.Save("test.png");
}
[VB.NET]
Using generator As New Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator(EncodeTypes.Aztec)
  generator.CodeText = "125"
  generator.Parameters.Barcode.Aztec.AztecSymbolMode = AztecSymbolMode.Rune
  generator.Save("test.png")
End Using

Se även