BarCodeImageFormat

BarCodeImageFormat enumeration

Anger filformatet för bilden.

public enum BarCodeImageFormat

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Bmp 0 Anger bildformatet för bitmapp (BMP).
Gif 1 Anger bildformatet Graphics Interchange Format (GIF).
Jpeg 2 Anger bildformatet Joint Photographic Experts Group (JPEG).
Png 3 Anger bildformatet W3C Portable Network Graphics (PNG).
Tiff 4 Anger bildformatet Tagged Image File Format (TIFF).
TiffInCmyk 5 Anger bildformatet Tagged Image File Format (TIFF) i CMYK-färgmodell. (Stöds endast på Windows-plattformen, på *nix-plattformar sparas som Tiff)
Emf 6 Anger bildformatet Enhanced Metafile (EMF). (Stöds endast på Windows-plattformen, på *nix-plattformar sparas som PNG)
Svg 7 Anger bildformatet Scalable Vector Graphics (SVG).

Se även