BarCodeImageFormat

BarCodeImageFormat enumeration

Anger filformatet för bilden.

public enum BarCodeImageFormat

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Bmp0Anger bildformatet för bitmapp (BMP).
Gif1Anger bildformatet Graphics Interchange Format (GIF).
Jpeg2Anger bildformatet Joint Photographic Experts Group (JPEG).
Png3Anger bildformatet W3C Portable Network Graphics (PNG).
Tiff4Anger bildformatet Tagged Image File Format (TIFF).
TiffInCmyk5Anger bildformatet Tagged Image File Format (TIFF) i CMYK-färgmodell. (Stöds endast på Windows-plattformen, på *nix-plattformar sparas som Tiff)
Emf6Anger bildformatet Enhanced Metafile (EMF). (Stöds endast på Windows-plattformen, på *nix-plattformar sparas som PNG)
Svg7Anger bildformatet Scalable Vector Graphics (SVG).

Se även