BaseEncodeType

BaseEncodeType class

Basklass för SymbologyEncodeType.

public class BaseEncodeType : IEquatable<BaseEncodeType>

Egenskaper

namnBeskrivning
Classification { get; }Får en klassificering av denna symbologi.
TypeIndex { get; }Får ett index av kodtyp
TypeName { get; }Får ett namn på kodtyp

Metoder

namnBeskrivning
static Parse(string)Konverterar strängrepresentationen av namnet på en BaseEncodeType till dess instans.
Equals(BaseEncodeType)Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradBaseEncodeType värde.
override Equals(object)Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradBaseEncodeType värde.
override GetHashCode()Returnerar hashkoden för denna instans.
GetString()Konverterar instansen av BaseEncodeType till dess motsvarande strängrepresentation. Strängformatet är: “Index:0; Namn:Codabar”.
override ToString()Returnerar namnet på den givna BaseEncodeType som en sträng.
static GetString(BaseEncodeType)Konverterar instansen av BaseEncodeType till dess motsvarande strängrepresentation. Strängformatet är: “Index:-1; Namn: Inget”.
static TryParse(string, out BaseEncodeType)Konverterar strängrepresentationen av en BaseEncodeType till dess instans. Ett returvärde anger om konverteringen lyckades eller misslyckades.
static TryParse(string, out SymbologyEncodeType)Konverterar strängrepresentationen av en BaseEncodeType till dess instans. Ett returvärde anger om konverteringen lyckades eller misslyckades.

Se även